Dabīgs elements: ogleklis.

Kremācijas elementu, un proti, pelnu pārveidošanās, radot dimantus, ir iespējama tādēļ, ka oglekļa [C] saturs dzīvā organismā ir aptuveni 18%, bet dimanti ir kristalizēts ogleklis. Piemiņas (kremācijas) dimanti ir īsti dimanti, kas izaudzēti, izmantojot matos vai kremācijas elementos (pelnos) esošo oglekli.

Slāpeklis [N] veido aptuveni 3% no dzīva organisma, kas piešķir piemiņas dimantam krāsu no gaiši dzeltenas līdz tumši oranžai.

Pilnīgi bezkrāsaini dimanti tiek radīti, atdalot no oglekļa [C] slāpekli [N] pirms piemiņas (kremācijas) dimanta radīšanas no pelniem.

TEORIJA

Mēs radām dimantam dabīgu vidi.

Dabīgie dimanti rodas augstas temperatūras un augsta spiediena (HPHT) apstākļos dziļi zemes dzīlēs.

Βίος laboratorijā ir radīta šāda vide ar augstu temperatūru (3000 K) un spiedienu (60000 bāri), kurā no matiem un kremācijas elementiem iegūtais ogleklis tiek pārvērsts Βίος dimantos.

Βίος

Tehnoloģija «Know-how»

I. Oglekļa attīrīšana.

Kremētās atliekas tiek attīrītas 5000 minūtes 3 dienu laikā, lai iegūtu 99,99% oglekli (4N).

Ikviena piemiņas dimanta attīrīšana prasa aptuveni 5000 minūtes, tātad vairāk par 83 stundām.

Piemaisījumi tiek attīrīti, un to saturs tiek samazināts līdz minimumam – 1/500 no to sākotnējā satura, nodrošinot 4N (99.99%) tīrību.

Radot piemiņas dimantu, katrs sīkums ir svarīgs. Βίος izmanto šauri specializētu modernu aprīkojumu, kas nodrošina visaugstāko precizitāti un kvalitāti. Iekārtas ir kalibrētas ar pielaidi līdz 0,001 (g).

18.2 MΩ-cm ultra tīrā ūdens sistēma.
Ūdens, izmantojot ultra tīrā ūdens sistēmu, tiek attīrīts līdz 18.2 MΩ-cm (1250 reizes tīrāks par dzeramo ūdeni). Visi ķīmikāliju konteineri tiek izskaloti ar ultra tīru ūdeni, lai izvairītos no ārēja piesārņojuma.

II. Dimanta kristalizācija.

Attīrīts ogleklis ir kremācijas dimanta kristalizācijas pamats. Gaiss kopā ar citiem atomiem, tādiem kā H₂O (ūdens) un O2 (skābekļa) atomiem, tiek izvadīts, lai iegūtu ļoti tīru un blīvu oglekli.

Pilnīgi bezkrāsainu dimantu augšanas ātrums ir ļoti lēns: 0,5-1,0 mg/h. Lēna kristalizācija rada mazāk defektu un labāku kremācijas dimanta struktūru. Tas nozīmē, ka viena 1 karāta dimanta audzēšana var aizņemt 750 stundas, tātad gandrīz veselu mēnesi.

1mV Jaudas rezerves ģenerators.
Kremācijas dimanta augšanai nepieciešamas vairākas nedēļas. Pat īslaicīgi elektrības padeves pārtraukumi vai sprieguma svārstības var postoši ietekmēt kremācijas dimanta struktūru. Lai novērstu šāda veida nopietnas sekas, ir nodrošināts rezerves barošanas avots.

Termostati.
Βίος izmanto augstas precizitātes termostatus, lai uzturētu iekšējo temperatūru kamerā aptuveni 2651.6°C [*] līmenī. Tie garantē stabilu un nemainīgu iekšējo temperatūru.

[*] Piezīme: dati ir mainīti, lai aizsargātu tehniskos noslēpumus.

Zinātniski pierādīts.

Fluorescenci un luminiscenci plaši izmanto dimantu analīzē īpašos apstākļos, kā piemēram, īsviļņu ultravioletajā starojumā. Βίος laboratorijā tiek izmantots vēl plašāks vismodernākais pētniecības instrumentu klāsts.

Atomu trasēšana atbilstoši ķīmiskajam blīvumam

Piemiņas dimants, kas radīts no cilvēka vai Jūsu mājdzīvnieka mirstīgajām atliekām, vizuāli izskatās tāpat kā dabīgais dimants un pēc ķīmiskā sastāva ir līdzīgs tam. Neraugoties uz to, Βίος speciālisti var zinātniski un tehniski atšķirt īstos piemiņas dimantus, pateicoties nebūtiskām oglekļa atomu un ķīmiskā blīvuma atšķirībām.

Izcelsmes sertifikāts ar analīzes ziņojumu

Visi Βίος piemiņas dimanti tiek piegādāti ar izcelsmes sertifikātu un analīzes ziņojumu, kas dokumentāli apstiprina un zinātniski pierāda, ka Βίος piemiņas dimants ir radīts no Jūsu mīļotā cilvēka vai mājdzīvnieka mirstīgajām atliekām.

Neatkarīgu pētniecības institūtu pārbaudes.

Βίος piemiņas dimantu ražošanas pierakstus, laboratorijas testus, ķīmisko analīzi un fizikālos faktorus var atkārtoti pārbaudīt un apstiprināt jebkura neatkarīga sertifikācijas un kvalitātes kontroles institūcija.

Βίος process – piemiņas dimantu radīšana no mirstīgajām atliekām

Oglekļa izcelsme Jūsu piemiņas dimantā ir zinātniski pierādāma. Šodien tikai mūsu izcilo Βίος speciālistu komanda var nodrošināt šo vienreizējo tehnoloģisko izrāvienu par pieņemamu piemiņas dimanta cenu.

TEHNISKĀS PROCEDŪRAS

Βίος laboratorijā norisinās process, kurā mirstīgās atliekas pārvēršas piemiņas dimantos.

1. POSMS

Kremācijas elementu izpēte

Vispirms tiek analizēti mirušā kremācijas elementi, lai noteiktu, vai tajos ir pietiekami daudz oglekļa, lai radītu piemiņas dimantu. Oglekļa saturs mirstīgajās atliekās ikvienā konkrētā gadījumā ir atšķirīgs, bet kopējais oglekļa daudzums var būt pietiekams un var nebūt pietiekams, lai īstenotu procesu, kurā mirstīgajās atliekas pārvēršas par piemiņas dimantu. Ja oglekļa daudzums pietiekams, klientiem tiek ieteikts papildus iesniegt mirušā ģimenes locekļu matu paraugus.

Lai noteiktu oglekļa procentuālo saturu matos / pelnos, tiek izmantots elementu analizators.

2. POSMS

Planetārā nano kristalizācija

Piemaisījumus attīra ar īpašu šķīdinātāju, tādejādi atbrīvojoties no nestabilām ķīmiskajām vielām. Pēc tam materiāls (pelni vai mati) tiek sasmalcināts un īpašā ķīmiskā gāzes vidē sajaukts nano pulverī. Piemaisījumus no materiāla atdala, izmantojot ātrgaitas centrifūgu. Turklāt tiek veikta īpaša apstrāde un pielietotas metodes, kas nodrošina, ka atlikušais ogleklis tiek saglabāts pietiekamā daudzumā, bet citu izgūto elementu daudzums tiek samazināts līdz minimumam.

Tiek izmantotas frēzēšanas iekārtas, kuru darbība ir līdzīga planētu sistēmu kustībai, tostarp to rotācijai un riņķošanai.

Gāzes maisījums tiek ievadīts mufeļkrāsnī, lai pasargātu pelnus vai matus no oksidēšanās.

3. POSMS

Attīrīšana vakuumā sildot

Lai atbrīvotos no gaistošajiem piemaisījumiem, sasmalcinātais, attīrītais materiāls tiek uzkarsēts līdz ekstremālai temperatūrai. Šajā posmā notiek atbrīvošanās no skābekļa un tiek ievadītas inertas, aizsargājošas un atjaunojošas gāzes, kas pasargā pelnus vai matus no oksidēšanās. Ķīmiskajai ekstrakcijai tiek veikta dubulta apstrāde. Dažos gadījumos hermētiskā traukā zem sprieguma spriegums var tikt paaugstināts, lai izkausētu un iztvaicētu ķīmiskās vielas, veicinot cietā oglekļa turpmāko attīrīšanu.

Attīrīšanas procesu veic speciālists – ķīmiķis.

4. POSMS

Oglekļa mitrā ķīmiskā attīrīšana

Pēc tam no matiem vai pelniem iegūtais ogleklis tiek ievietots drošā un izturīgā skapī mitrā ķīmiskā vidē, lai, atbrīvojoties no smagajiem metāliem, padarītu to tīrāku. Programmēti kontrolētais process ar noteiktu temperatūru, sajaukšanas ātrumu un ķīmisko reaģentu pievienošanu nodrošina oglekļa kvalitāti. Šā noslēdzošā attīrīšanas posma beigās oglekļa saturs sasniedz 99,99% (4N tīra oglekļa). Ja līdz šim brīdim oglekļa satura līmenis nav sasniedzis 99,99%, tiek veiktas papildu atsevišķas attīrīšanas darbības, lai atbrīvotos no  specifiskiem atlikušajiem piemaisījumiem.

5. POSMS

Kristalizācija augsta spiediena un temperatūras (HPHT) apstākļos

Pielietojot augstas temperatūras un augsta spiediena (HPHT) metodi, attīrītā no matiem/pelniem iegūtā oglekļa atomi pārvēršas par piemiņas dimantiem.

Attīrītais, ekstrahētais ogleklis tiek pārveidots par zvīņainu grafītu cilindra formā. Pirms ievietošanas dimanta sintēzes iekārtā, cilindrs tiek rūpīgi iepakots noslīpinātos drošības materiālos. Tas sagatavo to pēdējiem tehniskajiem posmiem, kuros nepieciešama spiediena un temperatūras mērīšana, izolācija un aizsardzība. Pārveidošanās ilgst no dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem atkarībā no veidojamā piemiņas dimanta izmēra un krāsas.

6. POSMS

Pulēšana

Atšķirībā no atradnēs iegūtajiem dimantiem, neapstrādāti piemiņas dimanti parasti ir sajaukti ar grafītu un citiem materiāliem, jo īpaši to virsma. Neapstrādāto dimantu rūpīgi pulē eksperti, kas nodarbojas tikai ar audzētiem dimantiem. Pēc pieprasījuma var tikt piegādāts neslīpēts piemiņas dimants, ar nosacījumu, ka pēc tā piegādes klients nemēģinās akmeni slīpēt, jo nepieredzējuši slīpētāji visticamākais akmeni salauzīs. Lūdzam sazinieties ar mums, ja Jums ir nepieciešams atkārtoti nopulēt dimantu vai iestrādāt piemiņas dimantu rotaslietā (gredzenā vai kulonā).

Izvēlne